Masjid AR Fachruddin SMA MUH1BA

Masjid AR Fachruddin SMA MUH1BA adalah sebagai pusat kegiatan relegius seluruh civitas dan Peserta Didik SMA MUH1BA.

Di masjid ini, biasa kita melaksanakan sholat berjama’ah, sholat dhuha, ektrs tahfidz dan tahsin qur’an, kajian bulanan dari PCM Babat, Baitul dan Darul Arqom, dll.